Amazon-lösning för ökad trafiksäkerhet

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Amazon-lösning för ökad trafiksäkerhet

Amazon-lösning för ökad trafiksäkerhet

VAD:

Vi stöttade som Scrum Master och Agil Coach för en Amazon-lösning inom fordonsbranschen. För att jobba effektivt behövde teamet en dedikerad scrum master som kunde hjälpa till att undanröja hinder och koordinera arbetet med Tyskland.

KUND/PARTNER:

Ett snabbt växande team inom fordonbranschen, som vuxit från fyra till 12 personer under loppet av några månader.

HUR:

Lösningen som teamet ansvarade för byggde på Amazon Web Services och hade utvecklats med hjälp av mikrotjänster som körts i en containermiljö. Arbetet leddes enligt Scrum i samarbete med en scrum master i tyskland som sköter det tyska teamet.

FUNKTION & NYTTA:

Insamling och presentation av körtidsdata för att hjälpa åkerier med uppföljning av regelefterlydnad. Lösningen hjälper åkerier att kontrollera så att chaufförer ej bryter mot arbetstidsregler. Lösningen ingår som en del av satsningen i företagets digitaliseringsstrategi.