Data warehouse ger nya insikter

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Data warehouse ger nya insikter

Data warehouse ger nya insikter

VAD:

Utveckling av ett nytt data warehouse, byggt enligt ett överenskommet ramverk.

KUND/PARTNER:

Företag ledande inom flygplatsutveckling

HUR:

Befintligt data warehouse började bli svårare och svårare att förvalta och vidareutveckla, med långa utvecklingscykler till följd när verksamheten ville ha förändringar. Projektet genomfördes i två veckors sprintar, med produktionssättning ungefär varannan månad.

TEKNIK:

I projektet användes Microsoft BI Suite, med lagring i SQL-server, datahantering med SSIS och analyslager implementerades med SSAS tabular. För användargränssnitt och analyser användes Microsoft Power BI. Ramverket som användes för att bygga lösningen var implementerat med BIML.

FUNKTION & NYTTA:

Syftet var att bygga ett nytt data warehouse enligt ett ramverk som gjorde att lösningen skulle bli lättare att förvalta än tidigare lösningar. Syftet var också att ta in data från nya datakällor som man tidigare inte haft tillgång till.

Värdet för kunden var att kunna göra analyser och dra slutsatser från data de tidigare inte haft tillgång till. Samt kunna kombinera data från olika datakällor och på så sätt få helt nya insikter om sin verksamhet.