Effektiva, målinriktade och kostnadseffektiva team

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Effektiva, målinriktade och kostnadseffektiva team

Effektiva, målinriktade och kostnadseffektiva team

VAD:

Som interim chef på NetEnt, bygga stabila, snabbrörliga team inom IT Operations. Utveckling av team, införande av agila arbetssätt samt rekryteringar. Hands-on arbete i linjen, arbeta bort blockers och skapa transparens.

KUND:

NetEnt

HUR:

Införande av ett agilt mindset innebär att teamet tillsammans äger ansvar för leveransen. För att lyckas måste teamet kunna agera som en autonom enhet med en tydlig backlog. Individerna är självklart viktiga var och en, men samspelet mellan individerna är avgörande för att få en miljö där all trivs i.

Teamet är förberedd på konstanta förändringar, detta utan att förlora stabilitet eller hastighet. Fokus ligger på att leverera det högsta värdet för verksamheten. Teamet utvärderar på regelbunden basis vad som fungerar och vad som inte fungerar genom retrospektiv. Retrospektiv tydliggör vad som fungerar och vad som behöver förändras.

Chefens uppgift i denna typ av organisation är att ta bort hinder som påverkar teamets hastighet, såväl inom den egna delen av organisationen samt andra delar av organisationen.

Total transparens från chefen är också en del av grundförutsättningarna för att lyckas. Detta ger teamet möjlighet att fokusera på rätt saker och minimerar oro.

Genom att vara ett med teamet skapar chefen trygghet och tillit som leder till ökad effektivitet. Mindset för en Agil chef är att finnas till för teamet, inte tvärtom. Detta leder i sin tur till en arbetsplats som är välkomnande och varm och som medarbetarna gärna rekommenderar till andra.

FUNKTION & NYTTA:

Effektiva, målinriktade och mer kostnadseffektiva team. Stärker kundens strategi och måluppfyllelse.