Stora datamängder och koll på pengarna

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Stora datamängder och koll på pengarna

Stora datamängder och koll på pengarna

VAD:

Vi har under 20 års tid byggt flera av TeliaSoneras medieringssystem som möjliggör dagens stora utbud av telefoniprodukter, t.ex. företagsabonnemang av olika slag eller produkter som Telia Fritid m.fl. Systemet ställer höga krav på prestanda och skalbarhet och hanterar mycket stora datamängder.

FÖR VEM:

TeliaSonera

HUR:

All telefoni sker i samma nät och infrastruktur. För att effektivisera faktureringsprocessen och på så sätt spara massor med pengar, har vi byggt ett system som hämtar data från alla AXE-stationer och ser till att de får ett gemensamt format. Informationen behandlas därefter med prismärkning för att slutligen faktureras till rätt kund. Informationen används även för att skapa statistik av olika slag.

Processen sker med hjälp av s.k. mediatorer, en programvara för att effektivt söka information från olika distribuerade datakällor. Operatören behöver därmed inte programmera AXE-stationerna med den typen av information, något som förenklar hanteringen avsevärt och spar tid. Systemen är flexibla och kan lätt anpassas till nya datakällor och efterbehandlingsystem.

TEKNIK:

Egenutvecklad mjukvara byggd i C/C++ 

FUNKTION & NYTTA:

Effektivisering av faktureringsprocessen och mindre ekonomiskt läckageför kunden. Förenklade arbetsprocesser för operatörerna och effektivare tidsanvändning. Flexibla system med hög säkerhet, prestanda och skalbarhet.