Analys av trender i trafikmönster

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Analys av trender i trafikmönster

Analys av trender i trafikmönster

VAD:

Bygge av system för nätövervakning.

KUND/PARTNER:

Teracom

HUR:

Tillsammans med Teracom Networks har vi byggt, driftat och utvecklat ett nytt system för nätövervakning, då det gamla systemet var svårt att underhålla och konfigurera.

Teracom har drygt 2000 nätdevice som förmedlar IP-trafik och dessa apparater övervakas med hjälp av ett antal system. En viktig del av övervakningen är mätning av datatrafik som mätserier över tiden. Detta för att kunna vara proaktiv genom att analysera trender och avvikelser i trafikmönster.

TEKNIK:

Cacti, pga av betydande fördelar så som; lättviktigt, stor spridning, många plug-ins och opensource.

FUNKTION & NYTTA:

Många använder systemet som ett verktyg i sitt dagliga arbete t.ex. för att se kommunikationsmönster mellan olika punkter i nätet. Det sista tillskottet i systemet är ”Weathermaps” som är en grafisk nätkarta som visar trafiksituationen.