Koll på miljöutsläpp och renare luft

UPSYS > All  > Upsys  > case  > Koll på miljöutsläpp och renare luft

Koll på miljöutsläpp och renare luft

VAD:

Utveckling av produkten Quadra, ett mätvärdesystem för Fortum.

FÖR VEM:

Fortum

HUR:

I Högdalenverket utanför Stockholm Södra, producerar Fortum Värme elektricitet och fjärrvärme i en av de modernaste sopförbränningsanläggningarna i Europa. När Fortum upphandlade ett informationshanteringssystem för produktions- och miljövärden valdes UPSYS som leverantör, i stark konkurrens med andra ledande konsultföretag.

Utmaningen bestod i att varje sekund samla in, hantera och utföra beräkningar på tusentals mätvärden och dessutom lagra dessa i 18 månader. Totalt blir det 1000 miljarder mätvärden i en databas!

TEKNIK:

Hårdvara

– Standard-Linux (SuSe)

– Två standard HP-proliant servrar

– HP – diskarray med fibrechannel till servrarna

Mjukvara (server):

– En MySQL-server som vi själva modifierade med egen tabellhanterare för mätvärden.

– Språk C, Lex, Yacc samt Perl för systemprogram/admin-gränssnitt.

Scanner-datorer (Windows) ca 15st:

– C samt scanner-API (GE iFix)

– dot-net OPC-API

Klientdatrorer:

– Java

Samt ett djupt kunnande om hur man kan få maximal prestanda ur ett linuxsystem (cacheteknik, beräkningsoptimering mm). Krav på systemet var upp 10000 inkommande mätvärden i sekunden samt 5000 beräkningar samma sekund och lagrat på disk. Vi testade prestandan och kom upp i drygt 40000 värden i sekunden! Och inte minst, systemet gick så länge att det blev en tonåring (13 år i princip utan avbrott).

FUNKTION & NYTTA:

Genom en öppen källkodslösning (MySQL) lyckades vi få ned datavolymen och öka prestandan.

Det ställs allt högre krav på energibranschen när det gäller hur mätvärden hanteras, både från kunder och genom lagar och regler. Quadra har bidragit till ökad koll på miljöutsläpp och därmed en renare luft. Dessutom har Fortum sluppit höga vitesbelopp kopplat till stärkta EU-krav.