IoT-lösningar för smarta städer

UPSYS > All  > Upsys  > case  > IoT-lösningar för smarta städer

IoT-lösningar för smarta städer

VAD:

Digitalisering av traditionell teknik för värmeåtervinning i fastigheter, användning av IoT-teknik för rening av luft från nano-partiklar och radondöttrar. Göra dessa system till byggstenar i skapandet av smarta städer.

KUND/PARTNER:

TempEff och SAFTA

HUR:

Tillsammans med vår partner skapar vi innovativa lösningar som kombinerar moderna IoT-enheter med vårt mångåriga kunnande runt säkra och distribuerade system, centraliserad databehandling (nu i molnet) och åtkomst/styrning från dagens terminaler i form av appar och Webbläsare.

UPSYS bidrar med kunnande om hur man skapar mycket säkra lösningar i molnmiljö för mätvärdesinsamling och styrning av både traditionella system för lufthantering och nya patenterade tekniker för luftrening.

TEKNIK:

System för värmeåtervinning i fastigheter kontrolleras redan idag genom någon form av mikroprocessor som utifrån avlästa värden från givare och förutbestämda regler styr systemets funktion. Tillsammans med TempEff har vi utökat den lokala logiken med programvara i en Raspberry PI som på ett säkert sätt levererar mätdata till en molntjänst. Denna molntjänst nås också från mobiltelefoner så att ansvariga kan få larm och status-information om sina luftkonditioneringssystem. Genom den nya infrastukturen kan antalet mätvärden nu utökas, central optimering nu göras utifrån exempelvis väderdata och ansvariga kan enklare kontrollera sina system även när de inte är på plats.

Bolaget SAFTA fokuserar på att avlägsna partiklar, nanopartiklar och radondöttrar från luft. I denna typ av enheter används små och moderna mikroprocessorer för avläsning av luftkvalitet och styrning. Raspberry Pi används för att prata med en central molntjänst och även i detta fall kan användare övervaka och styra sin utrustning från mobiltelefoner mm. Med tanke på ”molnen av luftföroreningar” i stora delar av världen är det värdefullt ur övervaknings- och styrnings-synpunkt att även luftrenarna är molnanslutna.

FUNKTION & NYTTA:

Molntjänster, möjligheter till fortlöpande funktionsförbättringar och nya och unika tilläggsfunktioner öppnar upp en tidigare ganska låst marknad för vår kund.

Världen står inför betydande utmaningar ur klimat- och miljösynpunkt. TempEff och SAFTA har produkter som adresserar dessa marknader. För UPSYS del är det en positiv utmaning att få bidra med lösningar runt IoT och Big Data i detta projekt eftersom vi då också hjälper till att göra världen lite bättre.