Big Data & BI

Följ och analysera utvecklingen

Big Data & BI

UPSYS bygger Big Data- och BI-lösningar som underlättar för företag och organisationer att styra sina verksamheter på ett effektivt sätt, följa sina affärsprocesser och göra kvalificerade analyser för bästa beslut kring företagets utveckling.

Big Data är hjärtat i den digitala revolutionen och ger oss nya möjligheter att utveckla våra affärer genom modern teknik och medveten analys av stora mängder data.

För att göra detta behövs tre saker;

  1. En genomtänkt strategi för den egna verksamheten. Att man vet var man är på väg och vad man vill uppnå
  2. Ett antal affärskritiska frågor kopplade till strategin
  3. Tillgång till data, strukturerad eller ostrukturerad, som på bästa sätt besvarar de strategiska frågorna

“The value of data is not the data itself – it’s what you do with the data” Bernard Marr

Vad vi gör

Lagring och datahantering

Skalbar plattform, insamling, bearbetning, lagring, backup, säkerhet

Oavsett datats struktur, storlek eller hastighet så bygger vi skalbara, tillgängliga och stabila lösningar för att samla in, lagra och hantera er data. Vi väljer den teknologi som är mest anpassad för era ändamål och krav. Vi är inte bundna till någon specifik leverantör eller produkt och jobbar med både licensierade produkter och open-source.

Genom ny teknologi som Hadoop kan vi samla in data som ligger utanför din egen verksamhet och på så sätt få ett bättre underlag för analys. Exempel på extern data kan vara inlägg på facebook, twitter och andra ostrukturerade källor.

Avancerad analys

Urval av data, bearbetning, maskininlärning, AI, rapportering, visualisering, affärsnytta

Tillgången på data är idag nästan obegränsad och svårigheten är ofta att få en förståelse vad all data betyder. Med avancerade statistiska metoder och verktyg kan vi hjälpa er bringa klarhet och få en djupare insikt av er verksamhet för att kunna ta data-drivna beslut. Vi kan med hjälp av Machine Learning och AI ge er verktyg för att bättre förutse händelser och förstå era kunders beteenden och behov.

BI-konsulting

För de allra flesta företag och organisationer är en traditionell BI-lösning med ett strukturerat datalager och verktyg för att göra analyser och ta ut rapporter, helt avgörande för att kunna följa upp sin verksamhet och ta korrekta och väl underbyggda beslut. Vi har mycket lång erfarenhet av att designa och bygga helt nya BI-lösningar från grunden. Men även vidareutveckling av befintliga lösningar.

När vi arbetar med traditionella BI-lösningar använder vi framförallt Microsofts BI Suite. Vi bygger våra lösningar både ”on-premises” eller i molnet och har erfarenhet av alla typer av datakällor, från relationsdatabaser till öppna publika datakällor.