Contact Center

All kontakt centraliserad

Contact Center

Vi hjälper flera av de större aktörerna inom Telekombranschen att leverera olika Contact Center lösningar. Det kan vara kompletta Contact Center, lösa komponenter eller specialiserade integrationer som från olika ställen i plattformen behöver integrera med slutkundens olika stödsystem. I och med att vi har flera stora leverantörer som kunder så jobbar vi med flertalet olika Contact Center plattformar.

Vad vi gör

Vi jobbar med utveckling av nya och befintliga IT-lösningar, system arkitektur, teknisk projektledning och testledning.

Affärsnytta

Tillsammans med våra kunder levererar vi hela eller delar av en Contact Center lösning till ett stort antal slutkunder. Slutkunderna får ett kraftfullt verktyg som leder till en effektivare verksamhet med kortare ledtider som i sin tur ger en ökad kundnöjdhet bland deras slutkunder.

Teknik

Eftersom vi jobbar med olika typer av Contact Center plattformar kan tekniker och miljöer variera, vi jobbar till exempel både i Windows och Linux miljöer.

Några exempel på vad vi jobbar med inom ramen för Contact Center är:

  • Genesys Contact Center plattform
  • Ett flertal kundspecifika Contact Center plattformar
  • IP-telefoni VoIP, SIP/RTP
  • Databaser MSSQL/Oracle/Cassandra (NoSQL)
  • Utveckling i bland annat Java, .NET/C#, C/C++, Python, ECMA Script mm.
Fördjupa dig ytterligare i Contact Center
Gå tillbaka