IOT – fördjupat

Internet of Things

Vad är IoT

Internet of Things (IoT) är föremål som har försetts med inbyggda elektroniska delar som sensorer och datorer med internetuppkoppling vilket gör att de kan sammankopplas och utbyta data med varandra. Exempel på föremål är allt från kläder, hushållsapparater och assessoarer till större maskiner, fordon och byggnader.  Men även generella IT-system som affärssystem.

När ting kopplas samman genom ett nätverk kan föremålen kontrolleras och delge information från andra platser, vilket bidrar till högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

Ingen konferens, facktidning eller TED-talk är idag komplett om inte begreppet IoT nämns. Löften om att denna form av digitalisering skall förändra världen i grunden hörs dagligen. Vi håller med. Det kommer den att göra.

Energibolag och Handel var tidigt ute med att digitalisera sina verksamheter. Att IoT nu blivit så omtalat är för att nyttan spridit sig till fler branscher. Företag och organisationer, stora som små, inser att de kan erbjuda bättre, billigare och smartare produkter och tjänster med hjälp av denna teknik.

Gå tillbaka