IOT

Internet of Things

IOT

Tillsammans med partners medverkar vi just nu i ett flertal projekt där IoT används för att minimera risker, bygga smarta städer och göra välden lite bättre. Kort sagt så bidrar vi till att människor blir lyckligare, tryggare och får ökad hälsa och livskvalitet. Det känns bra!

De nya och innovativa idéerna i projekten står våra partners för medan vi levererar den teknik som behövs för att förverkliga visionerna.

Vi bidrar med vår erfarenhet och djupa förståelse av både IoT i sig och den teknik som måste till för att bygga rationella, skalbara, robusta och säkra lösningar.

Vår erfarenhet av IOT

För oss är den nya tekniken en naturlig utveckling på det vi själva gjort de senaste 25 åren.

När vi samlat in biljoner med trafikdata från Telias nätelement och gjort om denna information till faktureringsunderlag så har vi arbetat med IoT. När vi styrt leveranser, plockrobbotar och följt enskilda förpackningar med läkemedel från tillverkare till kund på Europeisk nivå så har vi gjort samma sak. Eller när vi byggt mätvärdesystemet Quadra för Fortum som varje sekund, år efter år, samlat in miljödata från 15000 givare vid värmekraftverk för miljöövervakning, produktionsoptimering och prognostisering.

Vi fortsätter att brinna för att företag och människor ska blomma ut och ta tillvara möjligheterna som digitaliseringen kan ge. Att underlätta livet för stora och små.

¨UPSYS är IoT¨ – Fortum

Fördjupa dig ytterligare i IoT
Gå tillbaka